D100 One Day River Kwai Easy

แพ็กเกจ

ไฮไลต์

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์

 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน
2,250 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • อาหารกลางวัน
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์  ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

ค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 2,250 บาท
 • เด็ก ราคาท่านละ 2,250 บาท

กำหนดการ

 1. 06.00 น.ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ
  ช่วงเช้าเมื่อเดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี นำชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุด จากนั้น เยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนสามแห่งที่ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางรถไฟไทย-พม่า ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ตั้งค่ายกักกันเชลยศึก “กาญจนบุรี” ซึ่งเป็นสถานที่ที่เชลยศึกส่วนใหญ่เดินทางผ่านไปที่ค่ายอื่น หน่วยสุสานทหารบก (The Army Graves Service) สร้างขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง และได้ดำเนินการย้ายศพจากที่ฝังศพของค่ายต่างๆ ตลอดเส้นทางรถไฟช่วงล่างในฝ่ายไทย หลังจากดำเนินการเผาศพแล้วได้นำอังคารไปฝังที่หลุมฝังศพสองแห่ง สถานที่ได้รับการดูแลรักษาโดยคณะกรรมาธิการสุสานสงครามแห่งเครือจักรภพ (The Commonwealth war Graves Commission) จากนั้น นำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  11.40 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  ช่วงบ่ายขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อยก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำรวจแพ็กเกจอื่น

แพ็กเกจ

D100 One Day River Kwai Easy

 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
แพ็กเกจ

HP 101 River Kwai Delight

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว
แพ็กเกจ

HP 102 River Kwai Delight

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว
แพ็กเกจ

HP 202 River Kwai Discovery

 • ทัวร์ 2 วัน 1
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมน้ำตกไทรโยคใหญ่และถ้ำละว้า ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว
แพ็กเกจ

HPF 502 River Kwai Extreme

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ล่องแพชมลำน้ำแคว ชมน้ำตกไทรโยคใหญ่และถ้ำละว้า ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว และ เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว
จอง
เลย
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
3-12 ปี
จองเลย