HP 202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Home Phutoey River Kwai & Nature Discovery

แพ็กเกจ

ไฮไลต์

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ,สะพานข้ามแม่น้ำแคว,
ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด, ชมน้ำตกไทรโยคใหญ่และถ้ำละว้า ,หมู่บ้านมอญ , พิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป,
นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Home Phutoey River Kwai & Nature Discovery
12,150 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • ที่พัก โฮมพุเตยริเวอร์แคว 2 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ (กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน) ดังปรากฎในรายการ
 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

ราคาแพกเกจ

 • ผู้ใหญ่ท่านละ 12,150 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 9,150 บาท
 • พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,200 บาท

กำหนดการ

 1. วันแรกพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า /สุสานทหารสัมพันธ์มิตรดอนสัก /สะพานข้ามแม่น้ำแคว /ช่องเขาขาด
  06.00ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถบัสปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
  ช่วงเช้าชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน เป็น Gallery Museum แสดงภาพถ่าย โดยแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น พาท่านเข้าเยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ก่อนนำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  12.00รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่น ก่อนเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ช่วงบ่ายนำชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมวีดิทัศน์บอกเล่าของเรื่องราวของอดีตเชลยศึก ซึมซับบรรยากาศความโหดร้ายของสงคราม ผ่านตัวอักษร ภาพวาด และสิ่งของที่จัดแสดง ก่อนเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสบรรยากาศพื้นที่จริงของช่องเขาที่ขาดด้วยแรงงานมนุษย์ จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก โฮมพุเตยริเวอร์แคว สไตล์ Boutique Log Cabin Home โดยใช้ไม้สักท่อนมาเป็นส่วนประกอบงานตกเเต่งภายใน ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายในวันพักผ่อน ทั้งยังกลมกลืนกับบรรยากาศของธรรมชาติที่รายล้อม ทุกห้องพักมีระเบียงส่วนตัวให้คุณออกไปสัมผัสธรรมชาติ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลา
  19.00รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โฮมพุเตยริเวอร์แคว
 2. วันที่สองน้ำตกไทรโยคใหญ่ /ถ้ำละว้า /หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน วัดมอญ
  07.00น้ำตกไทรโยคใหญ่ /ถ้ำละว้า /หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน วัดมอญ
  12.00บริการอาหารกลางวัน ณ โฮมพุเตยริเวอร์แคว
  ช่วงบ่ายจากนั้นนำท่านล่องเรือ เข้าชม ถ้ำละว้า ชมความงามของหินงอก หินย้อย ม่านหินย้อย และหินที่มีประกายเพชรจากแร่ซิลิกา ตามผนังถ้ำและเสาถ้ำจะเต็มไปด้วยผลึกที่เป็นประกายระยิบระยับ เมื่อกระทบกับแสงไฟ ก่อนกลับที่พักนำท่านเดินเท้า เข้าป่าไผ่ เพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน บนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์และโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมของชาวมอญ พักผ่อนตามอัธยาศัย ว่ายน้ำในสระ แช่ตัวหรือแช่เท้าในบ่อน้ำแร่ พายแคนูในสระ หรือกิจกรรมบนยอดไม้ Tree Top Adventure (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  19.00รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยณ โฮมพุเตยริเวอร์แคว
 3. วันที่สามพิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป ,ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์
  07.00รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น แล้วนำ ชมพิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป เป็นศัลยแพทย์ชาวออสเตรเลียที่ได้มีชื่อเสียงที่โด่งดังจากความเป็นผู้นำของเขา ในขณะที่ถูกจับกุมเป็ยเชลยศึกโดยญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
  11.00เตรียมเก็บสัมภาระ ออกจากที่พัก
  11.40บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  13.00ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อย
  14.30เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
  18.00ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำรวจแพ็กเกจอื่น

แพ็กเกจ

HP 101 ทัวร์ 2 วัน 1 คืน Home Phutoey River Kwai – Hot spring

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน Home Phutoey River Kwai - Hot spring
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด พิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป หมู่บ้านมอญ ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว
แพ็กเกจ

HP 202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Home Phutoey River Kwai & Nature Discovery

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Home Phutoey River Kwai & Nature Discovery
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ,สะพานข้ามแม่น้ำแคว, ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด, ชมน้ำตกไทรโยคใหญ่และถ้ำละว้า ,หมู่บ้านมอญ , พิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป, นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว
แพ็กเกจ

Wedding package Promotion

 • Wedding Package Promotion
 • สร้างสรรค์ช่วงเวลาพิเศษแห่งความประทับใจ
แพ็กเกจ

HP 102 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Natural Hot Spring & Local Experience

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Natural Hot Spring & Local Experience
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ พิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว
แพ็กเกจ

D100 ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน

 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
จอง
เลย
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองเลย