HP 101 ทัวร์ 2 วัน 1 คืน Home Phutoey River Kwai – Hot spring

แพ็กเกจ

ไฮไลต์

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด พิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป หมู่บ้านมอญ ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน Home Phutoey River Kwai - Hot spring
7,150 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • ที่พัก โฮมพุเตยริเวอร์แคว 1 คืน
 • อาหาร 4 มื้อ (กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน) ดังปรากฏในรายการ
 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

ราคาแพกเกจ

 • ผู้ใหญ่ท่านละ 7,150 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 5,400 บาท
 • พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,100 บาท

กำหนดการ

 1. วันแรก พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า /สุสานทหารสัมพันธ์มิตรดอนสัก /สะพานข้ามแม่น้ำแคว /ช่องเขาขาด
  09.00 ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถบัสปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
  ช่วงเช้า ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน เป็น Gallery Museum แสดงภาพถ่าย โดยแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น พาท่านเข้าเยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ก่อนนำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  12.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่น ก่อนเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ช่วงบ่ายนำชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมวีดิทัศน์บอกเล่าของเรื่องราวของอดีตเชลยศึก ซึมซับบรรยากาศความโหดร้ายของสงคราม ผ่านตัวอักษร ภาพวาด และสิ่งของที่จัดแสดง ก่อนเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสบรรยากาศพื้นที่จริงของช่องเขาที่ขาดด้วยแรงงานมนุษย์ จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก โฮมพุเตยริเวอร์แคว สไตล์ Boutique Log Cabin Home โดยใช้ไม้สักท่อนมาเป็นส่วนประกอบงานตกเเต่งภายใน ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายในวันพักผ่อน ทั้งยังกลมกลืนกับบรรยากาศของธรรมชาติที่รายล้อม ทุกห้องพักมีระเบียงส่วนตัวให้คุณออกไปสัมผัสธรรมชาติ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลา
  19.00 รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โฮมพุเตยริเวอร์แคว
 2. วันที่สอง พิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป/หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน วัดมอญ/นั่งรถไฟชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์
  07.00 รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้า
  09.00 เตรียมเก็บสัมภาระ ก่อนนำท่านเดิน ชมพิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป เป็นศัลยแพทย์ชาวออสเตรเลียที่ได้มีชื่อเสียงที่โด่งดังจากความเป็นผู้นำของเขา ในขณะที่ถูกจับกุมเป็ยเชลยศึกโดยญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แล้วเดินเท้า เข้าป่าไผ่ มุ่งสู่หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน บนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์และโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมของชาวมอญ
  11.40 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  13.00 ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อย
  14.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
  18.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำรวจแพ็กเกจอื่น

แพ็กเกจ

HP 101 ทัวร์ 2 วัน 1 คืน Home Phutoey River Kwai – Hot spring

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน Home Phutoey River Kwai - Hot spring
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด พิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป หมู่บ้านมอญ ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว
แพ็กเกจ

HP 202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Home Phutoey River Kwai & Nature Discovery

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Home Phutoey River Kwai & Nature Discovery
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ,สะพานข้ามแม่น้ำแคว, ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด, ชมน้ำตกไทรโยคใหญ่และถ้ำละว้า ,หมู่บ้านมอญ , พิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป, นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว
แพ็กเกจ

Wedding package Promotion

 • Wedding Package Promotion
 • สร้างสรรค์ช่วงเวลาพิเศษแห่งความประทับใจ
แพ็กเกจ

HP 102 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Natural Hot Spring & Local Experience

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Natural Hot Spring & Local Experience
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ พิพิธภัณท์เซอร์เวียรี่ ดันลอป นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักโฮมพุเตยริเวอร์แคว
แพ็กเกจ

D100 ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน

 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
จอง
เลย
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองเลย