กิจกรรมในพื้นที่


ล่องเรือ

ผ่อนคลายกับการล่องเรือหางยาวบนแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ ชมทิวทัศน์อันอุดมสมบูรณ์ตลอดสองข้างทางและหมู่บ้านชองชาวท้องถิ่น

สามารถจัดกลุ่มจองเรือส่วนตัวได้ในราคา 1200 บาทต่อชั่วโมง (นั่งได้ทั้งหมด 10 คน)

แคนู

อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตของผู้มาพัก พายเรือตามลำน้ำแควที่มีธรรมชาติอยู่ทั้ง 2 ข้างทาง หรือเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองด้วยการพายทวนน้ำ แวดล้อมด้วยป่าไม้สีเขียวตลอดเส้นทาง

เส้นทาง: ออกจากริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์ ตามสายน้ำไปเรื่อยๆ จนถึงรีโซเทล ระยะเวลาประมาณ 40 นาที

ค่าบริการ 1000 บาทต่อลำ (ไม่เกิน 2 ท่าน)

ล่องแพ

ความสนุกในแบบฉบับท้องถิ่นกับพาหนะที่ชาวบ้านใช้ ล่องกระแสน้ำในแบบฉบับท้องถิ่น กับแพไม้ไผ่ที่ถูกสร้างจากภูมิปัญญาชาวมอญ

* โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับการล่องแพ 2600 บาท สำหรับ 4-6 ท่าน

หมู่บ้านมอญและวัดมอญ


หมู่บ้านมอญและวัดมอญ

เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวมอญ ชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า ที่ใช้ชีวิตอย่าสงบสุข ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเรียบง่ายของชาวมอญในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับที่พัก รวมถึงวัดมอญที่ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมอญ ใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และมีเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลัษณ์ของชาวมอญ โดยสถานที่จะตั้งอยู่ที่ริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์ มีบริการเรือรับส่ง

พิพิธภัณฑ์ และ แกลเลอรี่


ทางรถไฟสายมรณะ

ภายหลังที่ญี่ปุ่นต้องการสร้างทางรถไฟให้เสร็จโดยเร็ว ได้มีแรงงานกว่า 13,000 คน ทั้งไทย พม่า อินเดีย มาเลเซียถูกเกณฑ์มาเพื่อทำการก่อสร้างในช่วงแรก โดยทางรัฐบาลไทยยอมให้แรงงานไทยเข้าร่วมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง โดยชาวไทยที่ถูกนำมาใช้แรงงานมาจากกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และเพชรบุรี ภายหลังได้มีการนำแรงงานชาวจีนกว่า 36,000 คนมาช่วยภายใต้การช่วยเหลือของประเทศจีน

แรงงานทุกคนถูกใช้อย่างหนักและบางส่วนมีความต้องการที่จะเลิก แต่ทางญี่ปุ่นได้ใช้ยาเสพติดเป็นการกระตุ้นให้ทำงาน กว่า 80% จึงติดสารเสพติด

พิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิลด์ แวรี ดันลอป

แม้ว่าทางรถไฟสายมรณะที่ใช้แรงงานนักโทษและชาวอาเซียนกว่าหมื่นคน จนเกิดการล้มตายเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีเรื่องของฮีโร่คนหนึ่งผู้ซึ่งผ่านเรื่องราวอันเลวร้ายมาได้

ในปี 1983เซอร์เอ็ดเวิลด์ แวรี ดันลอป ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยพร้อมด้วยกลุ่มแพทย์ เพื่อเยี่ยมชมทางรถไฟแห่งนี้ คุณคณิตและภรรยาได้พบกับท่านเซอร์และคณะที่มาขอซื้อเบียร์ที่แพลอยน้ำ คุณคณิตได้เชิญพวกเขาขึ้นมาบนบ้านลอยน้ำ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดีที่โฮมพุเตย
การพบกันครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างเซอร์เอ็ดเวิลด์ แวรี ดันลอป และคุณคณิต ต่อมาในปี 1994 ด้วยความต้องการที่จะอยู่บนผืนดินที่เขารัก เถ้ากระดูกของท่านเซอร์ได้ถูกโปรยไปรอบๆ เรือทีทำพิธีที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามบนแม่น้ำแควน้อย ผู้เข้าร่วมพิธีได้ทำความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายโดยการวางดอกมะลิบนเรือที่กำลังจะถูกลอยออกไปจากโฮมพุเตย
คุณคณิตตัดสินใจมอบที่ดิน 15 เอเคอร์เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิลด์ แวรี ดันลอป ซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งมิตรภาพ และเพื่อการรำลึกถึงความโหดร้ายในสมัยนั้น ภายในยังเก็บรวบรวมสิ่งของส่วนตัวที่หายากและมีความเกี่ยวข้องกับทางรถไฟแห่งนี้
ทุกปี ในวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียจะทำการระลึกถึงวีรชนที่สละชีวิตในสงครามหรือเหตุการณ์ต่างๆ คุณคณิตได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่นี่ โฮมพุเตยและพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิลด์ แวรี ดันลอปเป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่กลาโหมของออสเตรเลียจะต้องมาทุกครั้งเมื่อมายังประเทศไทย และมีโอกาศได้พบกับคุณคณิตเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้คุณคณิตยังสนับสนุนด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กในพื้นที่ด้วยการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่

แกลเลอรี่แจ๊ค ชอลเกอร์

ภาพวาดจากเชลยศึก

แจ๊ค ชอลเกอร์เป็นศิลปินชาวอังกฤษผู้วาดภาพบันทึกเรื่องราวต่างๆในฐานะเชลยศึกผู้เห็นเหตุการณ์ของทางรถไฟสายมรณะ ภาพวาดของเขามีชื่อเสียงโด่งดังจากหนังสือและภาพยนตร์เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ ภาพวาดและภาพสีน้ำของเขาและเพื่อนๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบันทึกประวัติศาสตณืของความโหดร้าย
คุณคณิตได้รับภาพวาดซึ่งแสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเชลย ความเจ็บปวดและทรมาน ผู้มีชัยชนะ และได้ทำการจัดแสดงไว้ที่แกลเลอรี่แจ๊ค ชอลเกอร์
ชอลเกอร์ได้บรรยายถึงความโหดร้ายในสมัยก่อนว่า การทารุณ ความเจ็บป่วย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นรายวัน ถ้านักโทษไม่ทำงาน เขาจะถูกสั่งให้ยืนแบกหินไว้บนหัว ถ้าคุณล้ม คุณก็จะโดนทารุณ

สำหรับคนรักธรรมชาติ


ถ้ำละว้า

อีกหนึ่งถ้ำที่มีหินงอก หินย้อยที่งดงามน่าทึ่ง เกิดจากน้ำฝนซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบ เมื่อตกถึงพื้นดินก็จะทำปฏิกิริยาจนกลายเป็น กรดคาร์บอนิก น้ำที่ซึมลงใต้ดิน ก็จะกัดเซาะหินปูนเป็นโพรงเชื่อมต่อกัน เมื่อน้ำใต้ดินลดลง จึงเกิดถ้ำขึ้นมา บริเวณปากถ้ำไม่กว้างนัก แต่ภายในถ้ำกว้างขวางใหญ่โตมาก แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องท้องพระโรง ห้องดนตรี ห้องม่าน ห้องพระปรางค์ แต่ละห้องมีความงดงามของหินย้อยแตกต่างกันออกไป บ้างเหมือนม่านโรงละคร บ้างมีประกายระยิบระยับราวกับโรยด้วยกากเพชร. เส้นทางสู่ถ้ำละว้าเดินทางไม่ลำบากมากนักเพราะเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย และร่มรื่นด้วยต้นไม้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศดีและสบายตาไปกับสีเขียวของต้นไม้

ประวัติถ้าละว้า >>

TreeTopAdventure

Treetop Adventure

โฮพุเคย ริเวอร์แคว รีสอร์ท กิจกรรมสุดมันส์ภายในรีสอร์ทของเราคือ Treetop Adventure Park เป็นการผจญภัยที่ Zipline ที่กว้างขวางมากกว่าต้นไม้ที่สวยงามและมองเห็นวิวทิวทัศน์ คุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน จากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีก … จากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้น … การทรงตัวบนสะพานไม้ โหนเขือกชิงช้าแบบทาร์ซาน, โรยตัวจากเชือกและเส้นซิปยักษ์ ไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณจะเพลิดเพลินไปกับเวลาของความสนุกสนาน เสียงกรีดร้องของความตื่นเต้นจากที่สูงในป่าที่ต้นไม้การผจญภัยบนพาร์คพร้อมทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสกับการผจญภัยที่นำเสนอ เช่นเดียวกับการโหนทาร์ซานในป่าลึกที่พวกเขาสามารถเลื่อนลงคล้ายจิ้งจอกบินย้ายจากต้นไม้ต้นนึงไปอีกต้น บนสะพานแขวนและกระโดดจากเถาวัลย์ขึ้นไป 25 เมตรเหนือพื้นดิน กิจกรรมผจญภัยเหล่านี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับร่างกายและจิตใจและอ่อนโยนต่อสภาพแวดล้อม เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

น้ำตกกันยา

โฮมพุเตยมีน้ำอยู่ภายในรีสอร์ท มีชื่อว่าน้ำตกกันยา โดยเมื่อเข้าฤดูฝน น้ำตกจะมีความสวยงามมาก

เดินป่า

เดินป่าชมความงามและผ่อนคลายกับธรรมชาติ

ดูนก

ดูนกที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ และใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติ เช่น นกเงือก

การผ่อนคลาย


สระน้ำแร่ร้อน

สระน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติจากบ่อน้ำร้อนในรีสอร์ท เปิดให้บริการ 17.00 – 22.00

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำริมแม่น้ำแคว ให้คุณได้ผ่อนคลายกับความสวยงามของน้ำและธรรมชาติรอบๆ

อ่างน้ำร้อนแช่เท้า

ให้บริการฟรีสำหรับลูกค้าโฮมพุเตย ริเวอร์แคว เปิดบริการตั้งแต่ 7.00-9.00 น. และ 17.00-21.00 น.

อาบแดด

อาบแดดริมสระว่ายน้ำ ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ ให้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย พร้อมความชุ่มชื้นตามธรรมชาติที่คอยปกป้องผิว

กิจกรรมในพื้นที่


ล่องเรือ

ผ่อนคลายกับการล่องเรือหางยาวบนแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ ชมทิวทัศน์อันอุดมสมบูรณ์ตลอดสองข้างทางและหมู่บ้านของชาวท้องถิ่น

สามารถจัดกลุ่มจองเรือส่วนตัวได้ในราคา 1200 บาทต่อชั่วโมง (นั่งได้ทั้งหมด 10 คน)

แคนู

อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตของผู้มาพัก พายเรือตามลำน้ำแควที่มีธรรมชาติอยู่ทั้ง 2 ข้างทาง หรือเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองด้วยการพายทวนน้ำ แวดล้อมด้วยป่าไม้สีเขียวตลอดเส้นทาง

เส้นทาง: ออกจากริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์ ตามสายน้ำไปเรื่อยๆ จนถึงรีโซเทล ระยะเวลาประมาณ 40 นาที

ค่าบริการ 1000 บาทต่อลำ (ไม่เกิน 2 ท่าน)

ล่องแพ

ความสนุกในแบบฉบับท้องถิ่นกับพาหนะที่ชาวบ้านใช้ ล่องกระแสน้ำในแบบฉบับท้องถิ่น กับแพไม้ไผ่ที่ถูกสร้างจากภูมิปัญญาชาวมอญ

* โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับการขี่ช้างและล่องแพ 2600 บาท สำหรับ 2 ท่าน

หมู่บ้านมอญและวัดมอญ


หมู่บ้านมอญและวัดมอญ

เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวมอญ ชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า ที่ใช้ชีวิตอย่าสงบสุข ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเรียบง่ายของชาวมอญในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับที่พัก รวมถึงวัดมอญที่ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมอญ ใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และมีเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลัษณ์ของชาวมอญ โดยสถานที่จะตั้งอยู่ที่ริเวอร์แคว จังเกิ้ลราฟท์ มีบริการเรือรับส่ง

พิพิธภัณฑ์ และ แกลเลอรี่


ทางรถไฟสายมรณะ

ภายหลังที่ญี่ปุ่นต้องการสร้างทางรถไฟให้เสร็จโดยเร็ว ได้มีแรงงานกว่า 13,000 คน ทั้งไทย พม่า อินเดีย มาเลเซียถูกเกณฑ์มาเพื่อทำการก่อสร้างในช่วงแรก โดยทางรัฐบาลไทยยอมให้แรงงานไทยเข้าร่วมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง โดยชาวไทยที่ถูฏนำมาใช้แรงงานมาจากกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และเพชรบุรี ภายหลังได้มีการนำแรงงานชาวจีนกว่า 36,000 คนมาช่วยภายใต้การช่วยเหลือของประเทศจีน

แรงงานทุกคนถูกใช้อย่างหนักและบางส่วนมีความต้องการที่จะเลิก แต่ทางญี่ปุ่นได้ใช้ยาเสพติดเป็นการกระตุ้นให้ทำงาน กว่า 80% จึงติดสารเสพย์ติด

พิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิลด์ แวรี ดันลอป

แม้ว่าทางรถไฟสายมรณะที่ใช้แรงงานนักโทษและชาวอาเซียนกว่าหมื่นคน จนเกิดการล้มตายเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีเรื่องของฮีโร่คนหนึ่งผู้ซึ่งผ่านเรื่องราวอันเลวร้ายมาได้

ในปี 1983เซอร์เอ็ดเวิลด์ แวรี ดันลอป ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยพร้อมด้วยกลุ่มแพทย์ เพื่อเยี่ยมชมทางรถไฟแห่งนี้ คุณคณิตและภรรยาได้พบกับท่านเซอร์และคณะที่มาขอซื้อเบียร์ที่แพลอยน้ำ คุณคณิตได้เชิญพวกเขาขึ้นมาบนบ้านลอยน้ำ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดีที่โฮมพุเตย
การพบกันครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างเซอร์เอ็ดเวิลด์ แวรี ดันลอป และคุณคณิต ต่อมาในปี 1994 ด้วยความต้องการที่จะอยู่บนผืนดินที่เขารัก เถ้ากระดูกของท่านเซอร์ได้ถูกโปรยไปรอบๆ เรือทีทำพิธีที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามบนแม่น้ำแควน้อย ผู้เข้าร่วมพิธีได้ทำความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายโดยการวางดอกมะลิบนเรือที่กำลังจะถูกลอยออกไปจากโฮมพุเตย
คุณคณิตตัดสินใจมอบที่ดิน 15 เอเคอร์เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิลด์ แวรี ดันลอป ซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งมิตรภาพ และเพื่อการรำลึกถึงความโหดร้ายในสมัยนั้น ภายในยังเก็บรวบรวมสิ่งของส่วนตัวที่หายากและมีความเกี่ยวข้องกับทางรถไฟแห่งนี้
ทุกปี ในวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียจะทำการระลึกถึงวีรชนที่สละชีวิตในสงครามหรือเหตุการณ์ต่างๆ คุณคณิตได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่นี่ โฮมพุเตยและพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิลด์ แวรี ดันลอปเป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่กลาโหมของออสเตรเลียจะต้องมาทุกครั้งเมื่อมายังประเทศไทย และมีโอกาศได้พบกับคุณคณิตเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้คุณคณิตยังสนับสนุนด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กในพื้นที่ด้วยการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่

แกลเลอรี่แจ๊ค ชอลเกอร์

ภาพวาดจากเชลยศึก

แจ๊ค ชอลเกอร์เป็นศิลปินชาวอังกฤษผู้วาดภาพบันทึกเรื่องราวต่างๆในฐานะเชลยศึกผู้เห็นเหตุการณ์ของทางรถไฟสายมรณะ ภาพวาดของเขามีชื่อเสียงโด่งดังจากหนังสือและภาพยนตร์เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ ภาพวาดและภาพสีน้ำของเขาและเพื่อนๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบันทึกประวัติศาสตณืของความโหดร้าย
คุณคณิตได้รับภาพวาดซึ่งแสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเชลย ความเจ็บปวดและทรมาน ผู้มีชัยชนะ และได้ทำการจัดแสดงไว้ที่แกลเลอรี่แจ๊ค ชอลเกอร์
ชอลเกอร์ได้บรรยายถึงความโหดร้ายในสมัยก่อนว่า การทารุณ ความเจ็บป่วย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นรายวัน ถ้านักโทษไม่ทำงาน เขาจะถูกสั่งให้ยืนแบกหินไว้บนหัว ถ้าคุณล้ม คุณก็จะโดนทารุณ

สำหรับคนรักธรรมชาติ


ถ้ำละว้า

อีกหนึ่งถ้ำที่มีหินงอก หินย้อยที่งดงามน่าทึ่ง เกิดจากน้ำฝนซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบ เมื่อตกถึงพื้นดินก็จะทำปฏิกิริยาจนกลายเป็น กรดคาร์บอนิก น้ำที่ซึมลงใต้ดิน ก็จะกัดเซาะหินปูนเป็นโพรงเชื่อมต่อกัน เมื่อน้ำใต้ดินลดลง จึงเกิดถ้ำขึ้นมา บริเวณปากถ้ำไม่กว้างนัก แต่ภายในถ้ำกว้างขวางใหญ่โตมาก แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องท้องพระโรง ห้องดนตรี ห้องม่าน ห้องพระปรางค์ แต่ละห้องมีความงดงามของหินย้อยแตกต่างกันออกไป บ้างเหมือนม่านโรงละคร บ้างมีประกายระยิบระยับราวกับโรยด้วยกากเพชร. เส้นทางสู่ถ้ำละว้าเดินทางไม่ลำบากมากนักเพราะเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย และร่มรื่นด้วยต้นไม้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศดีและสบายตาไปกับสีเขียวของต้นไม้

ประวัติถ้าละว้า >>

TreeTopAdventure

Treetop Adventure

โฮพุเคย ริเวอร์แคว รีสอร์ท กิจกรรมสุดมันส์ภายในรีสอร์ทของเราคือ Treetop Adventure Park เป็นการผจญภัยที่ Zipline ที่กว้างขวางมากกว่าต้นไม้ที่สวยงามและมองเห็นวิวทิวทัศน์ คุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน จากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีก … จากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้น … การทรงตัวบนสะพานไม้ โหนเขือกชิงช้าแบบทาร์ซาน, โรยตัวจากเชือกและเส้นซิปยักษ์ ไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณจะเพลิดเพลินไปกับเวลาของความสนุกสนาน เสียงกรีดร้องของความตื่นเต้นจากที่สูงในป่าที่ต้นไม้การผจญภัยบนพาร์คพร้อมทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสกับการผจญภัยที่นำเสนอ เช่นเดียวกับการโหนทาร์ซานในป่าลึกที่พวกเขาสามารถเลื่อนลงคล้ายจิ้งจอกบินย้ายจากต้นไม้ต้นนึงไปอีกต้น บนสะพานแขวนและกระโดดจากเถาวัลย์ขึ้นไป 25 เมตรเหนือพื้นดิน กิจกรรมผจญภัยเหล่านี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับร่างกายและจิตใจและอ่อนโยนต่อสภาพแวดล้อม เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

น้ำตกกันยา

โฮมพุเตยมีน้ำอยู่ภายในรีสอร์ท มีชื่อว่าน้ำตกกันยา โดยเมื่อเข้าฤดูฝน น้ำตกจะมีความสวยงามมาก

เดินป่า

เดินป่าชมความงามและผ่อนคลายกับธรรมชาติ

ดูนก

ดูนกที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ และใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติ เช่น นกเงือก

การผ่อนคลาย


สระน้ำแร่ร้อน

สระน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติจากบ่อน้ำร้อนในรีสอร์ท เปิดให้บริการ 17.00 – 22.00

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำริมแม่น้ำแคว ให้คุณได้ผ่อนคลายกับความสวยงามของน้ำและธรรมชาติรอบๆ

อ่างน้ำร้อนแช่เท้า

ให้บริการฟรีสำหรับลูกค้าโฮมพุเตย ริเวอร์แคว เปิดบริการตั้งแต่ 7.00-9.00 น. และ 17.00-21.00 น.

อาบแดด

อาบแดดริมสระว่ายน้ำ ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ ให้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย พร้อมความชุ่มชื้นตามธรรมชาติที่คอยปกป้องผิว
RIVER KWAI DISCOVERY

3D 2N

All-inclusive value of money offer that makes your holidays worried-free

NATURE & BEACH

Stay a night among the nature. The other 2nights in luxury & stylish..

RIVER KWAI DISCOVERY

3D 2N

All-inclusive value of money offer that makes your holidays worried-free

NATURE & BEACH

Stay a night among the nature. The other 2nights in luxury & stylish..