ความเป็นมา


โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ท เป็นหนึ่งในรีสอร์ทของเครือเซเรนนาต้า ที่จังหวัดกาญจนบุรี เราได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ไว้ ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์และห้องแสดงภาพเกี่ยวกับสงครามโลกไว้ โดยทุกปีจะมีเจ้าหน้าที่รัฐจากออสเตรเลียมาเยี่ยมชม รีสอร์ทของเราได้รับการยอมรับในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แสดงหาความรู้ในอดีต โดยเฉพาะเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2

นอกเหนือจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้ว พื้นที่บริเวณนี้ของจังหวัดกาญจนบุรียังอุดมสมบรณ์ไปด้วยธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชม

นักท่องเที่ยวที่ชอบทำกิจกรรมในวันหยุดสนใจที่จะมาพักที่โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ท เนื่องจากมีกิจกรรมทรีท๊อป แอดเวนเจอร์ ให้ร่วมสนุก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่ทำให้รีสอร์ทของเราได้รับความนิยมมานาน