ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม


เรามีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ให้อยู่ตลอดไป โดยไม่ให้การพัฒนาใดๆ มาทำลายป่า อุปกรณ์ที่ทำจากไม้ทุกชิ้นมาจากต้นไม้ที่ตายแล้ว