พนักงานของเรา


โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ท มีการจ้างงานคนท้องที่และให้การอบรมด้านการบริการตามมาตรฐานระดับสากล สอนให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ด้านอื่นๆ มาตลอดหลายปี พนักงานหลายคนได้ทำงานกับเรามากว่า 13 ปี ซึ่งคนเหล่านี้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม ปัจจุบันพนักงานเหล่านี้คือส่วนสำคัญของรีสอร์ท ที่จะคอยสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพักจากทั่วทุกมุมโลกด้วยความเป็นมืออาชีพและรอยยิ้ม